Hjem > Nyheder > Indhold

Indførelse af motorgevinstparametre

Sep 27, 2020

I positionsstyringstilstanden udsendes positionspositionsslutafslutningssignalet, og indstillingsværdien af accelerations- og decelerationstiden angiver accelerationstiden fra 0 til 2000 R/ min eller decelerationstiden fra 2000 til 0 R / min. Accelerations- og decelerationsegenskaber er lineært ankomsthastighedsområde. Indstilling af ankomsthastigheden i ikke-positionsstyringstilstand, hvis servomotorens hastighed overstiger den indstillede værdi, er signalet om hastighedsankomst til at være tændt, ellers er det slukket. I positionsstyringstilstand bruges denne parameter ikke. Det har intet at gøre med rotationsretningen.

1. Manuel justering af forstærkningsparametre

Juster værdien for hastighedspro proportional forstærkning kVp. Når servosystemet er installeret, skal parametrene justeres, så systemet roterer stabilt. Juster først den hastighedspro proportional forstærkning kVp-værdi. Før justering skal den integrerede gevinst kvi og differentialforøgelse kvd justeres til nul, hvor derefter øges kVp-værdien gradvist. Samtidig skal du være opmærksom på, om servomotoren stopper for at producere svingninger, og juster manuelt kVp-parametrene for at observere, om rotationshastigheden tydeligvis er hurtig eller langsom. Når kVp-værdien stiger til ovennævnte fænomen, skal kVp-værdien justeres til en mindre værdi Svingningen elimineres, og rotationshastigheden er stabil. På nuværende tidspunkt er kVp-værdien den oprindelige fastlagte parameterværdi. Om nødvendigt kan den justeres af K VI og kvd igen og igen for at nå den ideelle værdi.

Juster den integrerede forstærkning K VI. Den integrerede gevinst kvi værdi øges gradvist, således at den integrerede effekt gradvist produceres. Fra indførelsen af integreret kontrol, der er nævnt ovenfor, kan det ses, at kVp værdi kombineret med integreret effekt vil producere svingninger og ustabilitet, når den integrerede effekt øges til den kritiske værdi. Ligesom kVp-værdien justeres kvi-værdien til en lille værdi for at eliminere svingningen og stabilisere rotationshastigheden. KVI-værdien på nuværende tidspunkt er den oprindelige fastlagte parameterværdi.

Kvds differentierede værdi justeres. Hovedformålet med differentieret gevinst er at gøre hastighedsrotationen stabil og reducere overskridelsen. Derfor kan en forøgelse af kvds værdi forbedre hastighedsstabiliteten.

Juster KPP-værdien for positions proportional forstærkning. Hvis KPP-værdien justeres for meget, vil overskridelsen af motorens placering være for stor, hvilket resulterer i ustabilitet. På dette tidspunkt skal KPP-værdien reduceres for at reducere overskridelsen og undgå det ustabile område, men den kan ikke justeres for lille til at reducere positioneringseffektiviteten. Derfor bør justeringen være forsigtig.

2. Automatisk justering af forstærkningsparametre

De fleste af de moderne servo drivere er blevet edb, og de fleste af dem giver funktion af autotuning, som kan klare de fleste belastningsforhold. Ved parameterjustering kan den automatiske parameterjusteringsfunktion bruges først og derefter justeres manuelt, hvis det er nødvendigt.

Faktisk er der også muligheder for automatisk justering af forstærkning. Generelt er kontrolresponsen opdelt i flere niveauer, f.eks. Brugeren kan indstille den i henhold til de faktiske behov.

3